معرفی شرکت

به منظور فعالیت در زمینه های کشاورزی و نیز اداره اراضی شهرستان سرخس ، آستان قدس رضوی در سال 1347 موسسه املاک سرخس را بنیان نهاد لیکن در سال 1356 و تحت شماره 1302 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد موسسه املاک سرخس به شرکت کشت و صنعت سرخس تغییر نام داده و در همان سال نیز به ثبت رسید و شرکت فعالیت اصلی خود را شروع نمود ، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با برنامه ریزی و تعیین اهداف توسعه و در اختیار گذاردن کلیه امکانات مورد نیاز و اختصاص اعتبارات لازم برای استفاده بهینه اراضی بایر و ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاههای جدید و تکمیل چاههای قبلی و برق رسانی و همچنین احداث جاده های ارتباطی و توسعه دامداری ، زمینه های لازم برای گسترش مطلوب فعالیتها و رشد و توسعه هر چه بیشتر کشاورزی منطقه و صنایع جدید مهیا گردید و از سال 1379 حسب تصمیمات متخذه شورای محترم سیاستگذاری آستان قدس رضوی فعالیت های مربوط به املاک و اراضی از شرکت تفکیک و شرکت کشت و صنعت سرخس با اهداف تولیدی و گرایش زراعت ، دامداری و باغداری و بر اساس اساسنامه به فعالیت خود ادامه می دهد ، مرکز اصلی شرکت شهرستان سرخس می باشد و هم اکنون این شرکت با اختیار داشتن 29 حلقه چاه کشاورزی و حدود 1365 هکتار اراضی به صورت امانی و استیجاری فعالیت خود را در زمینه کشاورزی و باغات پسته به شرح ذیل ادامه می دهد .

الف ) بخش کشاورزی :

اراضی زراعی شرکت به دو صورت استیجاری و امانی می باشد که اراضی استیجاری ( واگذار شده به مستأجرین براساس قراردادهای منعقده ) و به مساحت 560 هکتار و با 10 حلقه چاه عمیق می باشد و در بخش امانی حدود 600 هکتار زمین زراعی با 13 حلقه چاه عمیق که نوع خاک در مناطق مختلف دارای بافت سبک و متوسط و نسبتاً سنگین با 5/8-5/7=PH با واکنش قلیایی نسبتاً زیاد و EC آب = 13000 الی 18000 می باشد که عمده محصولات زراعی طبق الگوی کشت ، شامل : یونجه ، گندم ، ذرت علوفه ای ، کلزا و جالیز می باشد و از طرفی با توجه به اینکه تأمین مواد غذایی یا به عبارت دیگر تأمین انرژی و کالری برای انسان و دام یک امر حیاطی است و روند فزاینده جمعیت از یک سو و ناکافی بودن مواد غذایی از سوی دیگر سبب نگرانی انسان عصر حاضر شده و با توجه به روند رو به افزایش جمعیت و بالا بودن مصرف ، توجه به بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده همچنین فقیر بودن مراتع به دلیل خشکسالی با توجه به وضعیت کنونی که منابع مهم تأمین علوفه کشور توان تأمین آن را نداشته و نیاز به تأمین علوفه بسیار زیاد احساس می شود و همچنین به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک و شرایط اقلیمی و موارد فوق الذکر کاشت گیاهان علوفه ای به خصوص یونجه که در تناوب زراعی و تثبیت ازت هوا و حاصل خیزی خاک جایگاه ویژهای داشته و از عوامل مؤثر در کشاورزی پایدار محسوب می شود و در حال حاضر بیش از 60 درصد سطح کشت شرکت را به خود اختصاص داده که سهم به سزایی در تولید و درآمد شرکت دارا می باشد .

ب) بخش باغات پسته :

درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی (Pistacia-Vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران نزدیک سرخس دیده می شود لذا می توان گفت که اصل این نوع پسته از ایران و نام لاتینی این گیاه Pistacia که از واژه فارسی پسته گرفته شده ، موید این نظر می باشد درخت پسته از ایران به سایر نقاط دنیا مخصوصا به سواحل دریای مدیترانه ( جنوب اروپا و شمال آفریقا ) رفته است کتیبه های یونانی و حکایات و تاریخ نشان می دهند که از 3 تا 4 هزار سال پیش کاشت این درخت و استفاده از آن در ایران مرسوم بوده است.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما